• Anasayfa
 • HABERLER
  • Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Bizler bugün en önemli işimizin, “HDP barajı geçer mi geçmez mi” diye zar atmak değil, HDP’nin barajı geçmesi için atılması gereken adımlara yoğunlaşmak olduğunu düşünüyoruz.

   Şimdi barajı aşma, başka bir Türkiye’nin kuruluşu için mücadele etme zamanıdır.

   Bilgi için: DSİP Seçim Kampanyası

 • DESTEKLEDİĞİMİZ YAYINLAR
 • DESTEKLEDİĞİMİZ KAMPANYALAR
 • KÜTÜPHANE
 • LİNKLER
 • VİDEOLAR

Cts02242018

Son güncellemeCts, 24 Şub 2018

Back KÜTÜPHANE BROŞÜRLER Dave Crouch: Bolşevikler ve İslam

KÜTÜPHANE

Dave Crouch: Bolşevikler ve İslam - İslam ve İmparatorluğun çöküşü

İslam ve İmparatorluğun çöküşü

Rus emperyalizmi Müslümanlara büyük acılar çektirmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Asya’da zorunlu askerlik uygulaması başlayınca öfke yüzeye çıktı. 1916 yazında yaşanan kitlesel isyan sırasında 2500 Rus sömürgecisi öldürüldü. İsyan vahşice bastırıldı. Ruslar 83 bin kişiyi katletti. Çarlığın 1917’de krize girmesi milyonlarca Müslüman’ı radikalleştirdi. Dini özgürlük ve ulusal haklarını istiyorlardı. Bütün Rusya Müslümanları Kongresi ilk defa 1 Mayıs 1917’de Moskova’da toplandı. 1000 delegenin 200’ü kadındı. Ateşli tartışmaların sonunda kongre sekiz saatlik iş günü, toprakta özel mülkiyetin ortadan kaldırılması, büyük arazilere tazminatsız el konulması, kadınlar için eşit politik haklar, çokeşlilik ve purdah’ın (çarşaf) kaldırılmasına karar verdi. Bu kararlar, kadınları o dönemde İslami toplumlarda tipik olan kısıtlamalardan ilk kurtaranın Rusya’daki Müslümanlar olduğu anlamına geliyordu.17

İmparatorluk döneminde İslam yekpare bir inanç değildi. Örneğin Tatar ve Kırgız kadınlarında örtünme geleneği yoktu. Örtünme ve haremlik selamlık uygulamasının yaşandığı Orta Asya’da bu gelenek genellikle Rus sömürgeleştirmesinden sonra ortaya çıkmıştı ve kentlerde yaşayan nispeten varlıklı ailelerin kadınları tarafından uygulanıyordu.18 Orta Asya İslam’ı içindeki düşünsel bir akım olan Cedidler (reformcu Müslümanlar—usul-ü cedid, Yeni Yöntemciler) devrimde çok önemli bir rol oynayacaktı. Müslüman geleneğini Rus işgali ışığında yeniden yorumlamaya çalıştılar.

Cedidler yüzyıl başındaki Orta Asya toplumunu şiddetle eleştirerek, toplumlarındaki ‘gerileme’ ve ‘yozlaşmayı’ ‘gerçek’ İslam’ın yolundan ayrılmış olmaya bağladılar. Cedidler için ‘gerçek İslam’ kutsal metinlerin akılcı yorumu anlamına geliyordu, bunun için de ulusları güçlü ve zengin kılan modern bilgiye ihtiyaç vardı. Akımın önde gelen düşünürleri, toplumlarını İslam yoluna sokma kaygısı taşıdıkları kadar, ilerleme ve teknolojinin cazibesine de kapılmışlardı. Feodalizme karşı olan bu orta sınıf aydınlar, din ve eğitimin birbirinden ayrılmasını, kadınların toplumda daha aktif bir rol oynamasını istiyorlardı.19

Bu sebeplerle Cedid hareketi ‘ilerlemeci’ ve modern olarak gördüğü Batıya yönelirken Müslüman toplumunun ilerlemesine engel olduğuna inandıkları İslami ruhban sınıfına karşı çıktılar. Rus liberalizmi ile yakınlaşarak 1914’te savaşı desteklediler. Ancak cesetlerin sayısı arttıkça Cedidler de eski fikirlerinden uzaklaştılar. Troçki 1918’de Batı emperyalizminin Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalama planlarını ortaya koyan gizli anlaşmaları yayımlayınca yeni bir darbe daha aldılar.

O sırada Cedidler, 1908 Türk Devrimi‘ne liderlik eden Genç (Jön) Türklere atfen kendilerine Genç Buharalılar demeye başlamışlardı. (Buhara, Orta Asya’daki dini ve kültürel bir merkezdi).

Dönemin en etkili Cedidi Abdül Rauf Fitrat 1919’da şöyle yazacaktı: İngilizleri Hindistan’dan kovmak “Kuran’ın sayfalarının hayvanlar tarafından çiğnenmesini önlemek kadar önemli… Camiden bir domuzu kovmak kadar büyük bir görevdir.” Bolşevizm birçok Cedid için bir çekim merkezi haline geldi, “Sovyet rejiminin kurduğu yeni yönetim organlarına akın ettiler”.20 Moskova’daki Müslüman Komiserliği Rusya’nın İslam politikalarını denetliyordu. Kayda değer bir komünist geçmişi olmayan birçok Müslüman yönetim organlarında önde gelen mevkilerde yer aldılar.21

Müslümanlar arasında Bolşevizm’e yaklaşan sadece Cedidler değildi. İslami değerler ile sosyalist ilkelerin benzerliği konusunda Müslümanlar arasında yaygın tartışmalar yaşanıyordu. ‘İslami sosyalizm’ yandaşları Müslümanları sovyetler (konseyler) kurmaya çağırıyorlardı. “Din, özgürlük ve ulusal bağımsızlık!”, “Yaşasın Sovyet iktidarı, yaşasın şeriat” dönemin popüler sloganlarıydı.22

1919’da İngiltere ile savaşa hazırlanan Afganistan monarşisine danışmanlık yapan, eskiden Japonya’da profesörlük yapmış, Prof. Muhammet Barkatullah o dönemde yaygın olan tutumları yansıtan kaynaklardan biridir. Barkatullah (o zamanlar Türkistan olarak bilinen) Orta Asya’da, Bolşevikler ve İslam Camiasına Yönelik Politikaları adlı kendi yazdığı broşürü dağıtarak bol bol seyahat etti. Broşürlerden biri Hindistan’daki İngiliz gizli servis ajanının eline geçti ve o da broşürü Farsça’dan tercüme etti. Uzunca bir alıntı yapmaya değer bir kaynak:

“Çarlık otokrasisinin uzun ve karanlık gecesinin ardından insanlık için özgürlüğün şafağı Rusya ufuklarında belirdi. Lenin insanlığın mutluluğunu aydınlatan bir güneş gibi parlıyor… Rusya ve Türkistan’ın geniş topraklarının yönetimi işçilerin, köylülerin ve as-kerlerin eline bırakıldı. Irk, din ve sınıf farklılıkları ortadan kalktı… Ancak bu gerçek ve eşsiz cumhuriyetin düşmanı olan İngiliz emperyalizmi Asyatik ulusları sonsuz esaret altında tutmayı umuyor. Mükemmel insan özgürlüğünün bu genç ağacını tam da kök salıp güçlenmeye başlamışken devirmek için Türkistan’a ordularını gönderdi. Dünya ve Asyatik ulusların Muhammedcileri için Rus sosyalizminin yüce değerlerini anlama ve bunları ciddiyet ve heyecanla kucaklama zamanı gelmiştir. Muhammedciler bu yeni sistemin yüksek erdemini kavramalı ve gerçek özgürlüğü savunmak için gaspçı ve despot İngilizlerin saldırılarını püskürtmek için Bolşevik birliklere katılmalıdırlar.

Modern bilimler, güzel sanatlar, kimya, fizik ve mekanik vb. öğrenmeleri için çocuklarını hiç zaman kaybetmeden Rus okullarına göndermelidirler. Ey Muhammedciler! Bu ilahi çağrıya kulak verin. Lenin ve Rusya Sovyet Hükümeti’nin sunduğu özgürlük, eşitlik ve kardeşlik çağrısına yanıt verin!”23

TEMEL FİKİRLERİMİZ

ONLAR YÜZDE 1
BİZ YÜZDE 99'UZ

KÜTÜPHANE

DSİP Broşürü
BROŞÜRLER - KİTAPLAR

İLETİŞİM ADRESLERİ

DSİP ÖRGÜTLERİ -
ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER

FOTO GALERİ

KOŞ, ARKANDA ESKİ DÜNYA VAR

BİZİ TAKİP EDİN

DSİP'i Facebook'ta takip edin Facebook
DSİP'i Twitter'da takip edin Twitter
DSİP'i Youtube'da takip edin YouTube
feedburner Feedburner
DSİP'i RSS'den takip edin RSS