• Anasayfa
 • HABERLER
  • Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Bizler bugün en önemli işimizin, “HDP barajı geçer mi geçmez mi” diye zar atmak değil, HDP’nin barajı geçmesi için atılması gereken adımlara yoğunlaşmak olduğunu düşünüyoruz.

   Şimdi barajı aşma, başka bir Türkiye’nin kuruluşu için mücadele etme zamanıdır.

   Bilgi için: DSİP Seçim Kampanyası

 • DESTEKLEDİĞİMİZ YAYINLAR
 • DESTEKLEDİĞİMİZ KAMPANYALAR
 • KÜTÜPHANE
 • LİNKLER
 • VİDEOLAR

Cu02232018

Son güncellemePz, 21 Oca 2018

Back KÜTÜPHANE BROŞÜRLER Alex Callinicos: Günümüzde Emperyalizm ve Marksizm

KÜTÜPHANE

Alex Callinicos: Günümüzde Emperyalizm ve Marksizm - Notlar

Notlar

John Rees'in 'The new emperyalizm' adlı makalesi hemen hemen aynı konu üzerinedir ve o yazıya çok şey borçlu olduğumu söylemem gereksiz sanırım.

1 T Congdon, 'How the City is Making Economic Nationalism Obsolete', Spectator, 13 Feb 1988, pp21,25.

2 K Kautsky, 'Imperialism', in J Riddell, ed, Lenin's Struggle for a Revolutionary International, Documents 1907-1916 The Preparatory Years (New York, 1984) p.180.

3 age, p181.

4 A J Mayer, Why Did the Heavens Not Darken?(New York, 1990) p.31.

5 B Warren, Imperialism-Pioneer of Capitalism(London, 1990) pp.9,10.

6 Lenin, Collected Works (Moscow, 1964) XXII (here in after LWC). pp266-267.

7 Bkz, örneğin M Kidron, Capitalism and Theory (London, 1974) blm6, M Barrat Brown, The economics of imperialism (Harmondsworth, 1974) blm8 and Warren, Imperialism pp57-70.

8 LWC, p298.

9 N I Bukharin, Selected Writtings on the state and the transition to socialism (Nottingham,1982), p16-7.

10 Age, Imperialism and World Economy(London, 1972), pp25-26, 125

11 Bkz 'Imperialism, Capitalism and the state Today' içinde benim Lenin ve Bukharin tartışmam IS 2:35 (1987) pp79-88.

12 Eşitsiz ve birleşik gelişim yasası Troçki'nin Marksizme temel katkılarından biridir. Bu yasa olmaksızın emperyalizmin hiyerarşik doğasını (gelişmiş ülkelerin baskınlığını) veya istikrarsızlığını (kaynakların eşitsiz dağılımı emperyalistler arasında sürekli yeniden paylaşım mücadelelerine yol açar) açıklamak olanaksızdır.

13 J Schumpeter, Imperialism and Social Classes (New York, 1955) pp64-5, 94, 96.

14 A J Mayer, The Persistence of the old regime (New York, 1981) pp4,305,314,15.

15 Age, Why Did the Heavens Not Darken? p3.

16 Age, p456.

17 J Schumpeter, Imperialism,p69.

18 Age, pp81, 84, 88.

19 Bu tartışmanın daha güncel versiyonu için (her ikisi de Mayer'e atıfta bulunur) bkz P Anderson, 'the Figures of Descent', New left Review, 161(1987) ve T Nairn, The Enchanted Glass (London, 1990)

20 Bkz örneğin E P Thompson, the Poverty of Theory and Other Essays (London, 1978) içinde 'The pecularities of the English', A Callinicos, 'Exceeption or Symptom?' New Left Review 169(1988), C Barker and D Nicholls, eds, The Development of British Society (Manchester, 1988) ve Almanya hakkında, D Blackburn ve G Eley, the Peculiarities of German History (Oxford,1984).

21 Sanayi kapitalizminin etkisine vurgu yapan açıklamalar için bkz J Romein, The Watershed of Two Eras(Middletown, 1978) N Stone, Europe Transformed 1878-1919 (London, 1983) ve E J Hobsbawm, The age of Empire 1875-1914 (London,1987). Mayer'in çalışmasını daha uzun boylu tartıştım bkz. Against Postmodernism (Cambridge,1989), p39-44.

22 J Schumpeter, Imperialism, p18 and pp7-22 passim.

23 Bkz özellikle J Brewer, the Sinews off Power(London, 1989).

24 Bkz Tables 4 and 16 in Barratt Brown, Economics,pp110,187.

25 J Schumpeter, Imperialism, p14.

26 Bkz J A Hobson, The South African War(London 1900), Part II, and T Pakenham.

27 J Schumpeter, Imperialism, p72-73.

28 T Nairn, Enchanted Glass, pp375-6.

29 J Schumpeter, Imperialism, p98.

30 Bkz özellikle F Halliday, The making of the second cold War (london 1983).

31 A. Callinicos, Making History(Cambridge, 1987)pp157-72.

32 E Hobsbawm, Age of Empire, p51.

33 W H McNeill, The Pursuit of Power(Oxford,1982)blmler7, 8.

34 LCW, p255.

35 M Barratt Brown, Economics,blm8. All data on foreign investment are from this book.

36 E Hobsbawm, Age of Empire, p73-74.

37 R P Dutt, India Today(London 1940), blmVII.

38 Quoted in M Barratt Brown, Economics, p195.

39 A Offer, The first world War: An Agrarian Interpretation (Oxford 1989). Oldukça zengin ve kapsamlı bir eser.

40 R Hilferding, Finance Capital (London, 1981) p 307.

41 N Bukharin, Selected Writings, pp18,19.

42 C Harman, Explaining the Crisis (London, 1984) blm2.

43 M Wolf, 'The need to Look to the Long Term,'Financial Times, 16 nov 1987.

44 E Mandel'in The Meaning of the Second World War (London, 1986) zayıflıkları olsa da tek ciddi küresel ölçekte yorum çabasıdır. Bu zayıflıkların en barizi Mandel'in çeşitli türden savaşlar arasında yaptığı tipik skolastik ayrımdır.

45 Bkz P Kennedy, The rise and fall of the Great Powers (London, 1989) blmler4 ve 5.

46 Bkz G Kolko, The politics of War(New York, 1970).

47 L D Trotsky, Europe and Amerika(New York. 1970)

48 Bkz. J Waterbury, the Egypt of Nasser and Sadat(Princeton 1983)

49 Sunday Times, Insight on the middle east (London, 1974) section IV.

50 V G Kiernan, The European Empires from conquest to Collapse, 1815-1960 (london 1982).

51 Bkz M Kidron, A permanent Arms Economy (reprinted London 1989) ve C Harman Explaining, blm3.

52 C Harman, Explaining, blm3.

53 Bu Kennedynin kitabının ana temasıdır: bkz özellikle rise and fall pp509-64.

54 M Kidron, Capitalism.

55 World Bank, World Development Report 1985 (new york 1985) p 126.

56 Bkz örneğin A G Frank, Capitalism and underdevelopment in latin america (Harmondsworth, 1971) ve S Amin, Unequal Development (Hassocks, 1976) ve eşitsiz değişim teorisinin eleştirileri arasında M Kidron, Capitalism, bölüm 5 and N Harris, 'Theories of unequal Exc hange' IS 2:33 (1986).

57 M Kidron Capitalism, pp134-7.

58 N Harris, India-China:Underdevelopment and revolution (new delhi, 1974), p 171.

59 M Kidron, Caapitalism,p162 and N Harris, India-China, pp173-174.

60 Bkz P Clawson, 'The development off Capitalism in Egypt', Khamsin 9(1981) and ? Waterbury, egypt.

61 Bkz N Harris, the end of the Thirrd World(london, 1986) and A H Amsden, 'Third World Industrialisation', New left review 182 (1990).

62 United Nations Department of international economic and social affairs, World Economic Survey, 1989(new york) tableIV.4 p64.

63 age p201.

64 Financial Times, 15 nov 1989.

65 J Petras and M Morley, Us Hegemony under siege (London, 1990) pp197-198.

66 age p201.

67 Bkz özellikle N Harris, of bread and guns, P Green 'Nation states and the world economy, IS 2:19(1983) Callinicos, 'Imperialism' and C Harman 'The storm breaks', IS 2:46.

68 Stalinizmin çöküşü üzerine detaylı bir analiz için bkz C Harman, The storm breaks ayrıca bkz A Callicicos, The revenge of history (Cambridge 1991).

69 Independent on sunday, 20 jan 1991.

70 Bkz P Green, 'contradictions on the amerikan boom. IS:2,26 (1985) ve M Davis, Prisoners of the American Dream (london 1986).

71 J Petras and M Morley, US hegemony. p 78.

72 Age bölümler 1 ve 2 bu stratejiler hakkında daha güncel bir tartışma sunuyor, ne var ki ABD egemen sınıfının bir grup rantiye ve asalağa dönüşümünü abartılı bir şekilde resmediyor.

73 Bkz F Halliday, cold war, third world (London, 1989),blm3.

74 Guardian, 29 July 1988. Bkz savaşın daha detaylı analizi için, A Callinicos, 'An emperyalist peace?', Socialist Workers Review, 112 sept. 1988. 75 Bkz örneğin, J Rogaly ve E Mortimer’in yazıları, Financial Times, 18 January 1991.

76 age, 28 jan. 1991.

77 Independent, 19 jan 1991.

78 F Halliday, Arabia without Sultans pp500,502. Halliday bağımlılık teorisinin daha uç biçimlerinden uzak durmuştur: bkz age, pp498-9. 79 B Warren, Imperialism, p182; bkz also age, pp150,176. 80 'Themes', New left review 184(1990), p2. 81 Sunday Correspondent, 12 August 1990 (1988 figures). 82 H Batatu, The old Social Classes and the revolutionary movements in Irak p25, 86fff, 99ff, 325ff.

83 P Knightley and C Simpson, the secret lives of lawrence of Arabia (London 1971). p 147. 84 P Halliday, Aradia, blm2. 85 H Batattu, Old social classes, p 268. 86 Her ne kadar bunların yasal bağımsızlık kampanyalarının başarılı bir şekilde 1931 Westminister Tüzüğüne yol açması bu gelişen kapitalizmlerin Whitehall’den artan bağımsızlığını yansıtsa da beyaz dominyonların da (Canada, Australia, South Africa, vb.) aynı yarı-sömürge kategorisine yerleştirilmesi gerektiği tartışılabilir, Yarı-sömürge kavramı hakkında iyi bir tartışma ve Mandel'in bunu Gelişmekte Olan Ülkelere uygulayışının eleştirisi için bkz. A Dabat and L Lorenzano, Argentina: The Malvinas and the end of military Rule (London,1984).p168.

87 Bkz K. Allen, Is Southern Ireland a Neo-colony? Dublin, 1990. özellikle blmler 2-4.

88 Dabat and Lorenzano, Argentina, pp29, 36-7.

89 age, 37-8.

90 age, pp186, n30, 103-4.

91 İkincisi için bkz D Glanz, 'dinki-didomination:Australian Imperialism and the South Pacific', socialist review(Melbourne) 2,1990.

92 D M Gordon, 'The global economy', new left review 168.

93 Bkz F Halliday, Iran:Dictatorship and development, blm9. Altemperyalizm kavramı hakkında yararlı bir tartışma için pp 282-84.

94 D Hiro, The longest War (london 1990), p261.

95 Guardian, 122 sep.1990.

96 Bkz örneğin S Lash and J Urry, the end of organised capitalism and D Harvey, the condition of Postmodernity (Oxford, 1989).

97 Dipnot 67’de belirtilen makalelere ek olarak bkz A Callinicos, Against Postmodernism, pp137-44. 98 bkz A Callinicos, Revenge, pp 78-9. 99 J Rees, 'New Imperialism', pp65-73. 100 LCW, p270. Bukharin bile emperyalizmi bir siyaset olarak ele alma eğilimi gösterir: örneğin imperialism and the world economy, bölüm ix.

101 age, p355.

102 age, pp356-257.

103 Leon Trotsky on China(New York, 1976), pp 569-570.

TEMEL FİKİRLERİMİZ

ONLAR YÜZDE 1
BİZ YÜZDE 99'UZ

KÜTÜPHANE

DSİP Broşürü
BROŞÜRLER - KİTAPLAR

İLETİŞİM ADRESLERİ

DSİP ÖRGÜTLERİ -
ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER

FOTO GALERİ

KOŞ, ARKANDA ESKİ DÜNYA VAR

BİZİ TAKİP EDİN

DSİP'i Facebook'ta takip edin Facebook
DSİP'i Twitter'da takip edin Twitter
DSİP'i Youtube'da takip edin YouTube
feedburner Feedburner
DSİP'i RSS'den takip edin RSS