Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

149 yıl önce Paris halkı eşit ve özgür bir şekilde yaşamaya karar vererek komünü kurdu.

Tarihin ilk işçi hükümeti 72 gün sürdü. Fransa ordusu büyük bir katliam yaparak bu özgürleşme deneyimine son verse de emekçilerin doğrudan demokrasiyle kendi kendilerini yönettikleri yeni bir toplumsal örgütlenme deneyimi olarak Komün, uluslararası işçi hareketinin hafızasına yazıldı.

149 yıl sonra işçiler ve emekçiler eşitsizlikler, savaşlar, iklim krizi, ayrımcılıklar ve bir salgınla karşı karşıya. 

Paris Komünü aynı zamanda çok büyük zorluklara karşı insanların dayanışmasının hikayesidir.

Komünarları anıyoruz. Onların mücadele deneyimleri, dayanışması ve yaratıcılıkları, bugün yeni bir toplumsal düzeni savunanlara ışık tutuyor.

Bu dosyadaki makaleler Paris Komünü

SON SAYI