Ankara 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

ETKİNLİKLER
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Ankara Tren Garı önünde biraraya gelen onbinlerce işçi, emekçi Sıhhiye Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında atılan sloganlarla özelleştirme ve taşeronlaşmaya tepkiler dile getirilirken insanca yaşam talepleri haykırıldı.

Ankara Garı önünde "Emek, Barış, Eşitlik, ÖzgürlükveAdalet" sloganları etrafında toplanan KESK, DİSK, TMMOB, TTB, SendikalGüçBirliği, demokratikkitleörgütlerivesiyasîpartiler 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirirken, Hak-İş, Memur-Sen veTürk-İş Tandoğan Meydanı'ndabirarayageldi.

HDK, "Savaş ve sömürüye karşı iş, barış, adalet, özgürlük" ve 12 dilde yazılı olan "Yaşasın 1 Mayıs" pankartı ile kutlamalara katılırken, emek örgütleri taşeronlaştırmayı, güvencesiz çalışmayı, 4+4+4'ü ve KESK üzerindeki baskıları protesto etti.

Tertip komitesi adına Alattin Aras, yaptığı Kürtçe açıklama ile tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

SON SAYI