Ekmek, adalet ve barış için 1 Mayıs’ta alanlara!

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • En Küçük Küçük Orta Büyük En Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul’da 1 Mayıs kutlaması için Maltepe miting alanında olacaklarını duyurdu.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) olarak İstanbul’da bu çağrıyı destekliyoruz.

Türkiye işçi sınıfı birçok sorunla boğuşuyor.

Hükümet patronlar için 135 milyar TL’lik teşvik paketi açıkladı. Ekonomik büyümeden kastın sermayedarların daha da zenginleşmesi olduğu bir kez daha anlaşıldı.

İşçilerin payına ise yoksulluk, güvencesizlik ve ölüm düşüyor.

Milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Döviz kurları dalgalandıkça emekçilerin alım gücü düşüyor.

Her yıl binlerce işçi iş cinayetlerinde ölüyor. Türkiye bu konuda Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü.

Hakkını aramak isteyen işçiler eyleme geçtiğinde grevleri yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı, OHAL’i grevleri yasaklamak için kullandıklarını övünerek anlatıyor.

KHK ile getirilen taşeron düzenlemesi sorunları çözmedi, yüz binlerce işçi kapsam dışı kaldı, on binlercesi “güvenlik soruşturmaları” sonucunda işini kaybedecek.

50 bine yakın şeker işçisinin itirazlarına rağmen şeker fabrikaları özelleştiriliyor. Hükümet “Biz her zaman özelleştirmeden yanayız” diyor.

2018’e Afrin'e yönelik askeri harekât ile giren hükümet, başta Menbiç olmak üzere buna devam edeceğe benziyor. Bu amaçla 2018 bütçesinde güvenlik ve savunma harcamalarını 69 milyar TL’den 88 milyara çıkardı.

Şirketlere vergi afları ve teşvikler, şirketler çıkarına grev yasakları uygulanmaya devam ediliyor. İşçiler hem savaşın hem de neoliberal uygulamaların baskısı altında eziliyor.

1 Mayıs 2018, bütün bu sorunlara karşı, işçi sınıfının farklı kesimlerinin bir araya gelip ortak talepler üzerinden mücadele azmini haykıracağı bir gün olmalıdır.

1 Mayıs tüm ezilenlerin bayramıdır. Kadınların, gençlerin, LGBTİ+ bireylerin, Alevilerin, Kürtlerin, Ermenilerin, mültecilerin omuz omuza durması, özgürlük ve eşitlik taleplerini yükseltmesi gereken en önemli günlerden biridir.

OHAL’e karşı olanlar, barışı savunanlar, yerli ve milli ittifaka karşı özgürlük ve demokrasi isteyenler, örgütlü ve örgütsüz tüm işçilerin 1 Mayıs’ı birlik ve dayanışma içinde kutlaması için çaba sarf etmeli.

Birleşen işçiler yenilmezler!
Yaşasın 1 Mayıs!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi