Sağcılara, sağa karşı sağcı adaylara, ırkçılara, cinsiyetçilere, rantçılara oy yok!

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

31 Mart seçim kampanyaları görülmemiş ölçüde sağcı bir iklim içerisinde cereyan ediyor. OHAL koşullarında gerçekleşen 24 Haziran seçimleriyle siyaset bütünüyle sağa kaydı. Bu hem iktidar blokunun OHAL uygulamalarını kalıcılaştırma çabalarında hem de iktidara muhalif görünen koalisyonun sağcılığında net bir şekilde görülüyor.

31 Mart seçimlerinde AKP-MHP ittifakına karşı CHP-İP ittifakına mahkûm olduğumuz fikri, bu sağcı iklim içerisinde tek doğru politika gibi sunuluyor.

Bu politika doğru olmadığı gibi bütünüyle tehlikeli bir seçim taktiğini içinde barındırıyor.

İşçi sınıfını sağcı iktidar blokuna karşı başka bir sağcı seçeneğe mahkûm ediyor. Mücadeleyi 5 dakikalık demokrasi alanına, sandığa indirgeyen bu yaklaşımın muhalefetin geniş kesimlerinde hakim hâle gelmesi, 31 Mart seçim sürecinin sıkışmışlığının da göstergesi.

DSİP, işçi sınıfının öncülerinin ve geniş kesimlerinin politik eğilimlerinin dağınık bir şekilde yansıdığı 31 Mart seçimlerini, seçimlerin hemen ardından başlayacak mücadelenin zemini olarak değerlendiriyor.

- Oylarımız bölgede HDP’ye, batıda ise il genel meclislerinde kendi adaylarını çıkarttığı yerlerde HDP’ye! Irkçılığa, milliyetçiliğin işçi sınıfını bölen baskıcılığına karşı çıkıyoruz.

- Oylarımız, işçi sınıfının haklarını, demokratik bir belediyeciliği, halkların kardeşliğini, kadınların özgürlüğünü ve ekolojik dengeyi korumayı, barış ve diyalog girişimlerini programının en başına yazan adaylara! Böyle adayların olmadığı yerlerde, iktidarı geriletecek diye CHP-İP ittifakının adaylarına ya da bu adayları destekleyen eğilimlere oy yok! Sağcı ittifakın adaylarının kazanmasının, ezilenlerin çıkarlarına, demokrasinin gelişimine hiçbir yardımı olamaz!

- Her yerde göçmenlerle dayanışan bir yerel yönetim yaklaşımını programında savunan adaylara oy vereceğiz. Göçmen düşmanlarına, Suriyelileri hedef tahtasına koyanlara, bu ırkçıların ortak adaylarına oy yok!

- AKP-MHP ittifakı ekonomik yoksullaşmanın temel sorumlusudur. 2018 yılında hepimiz yüzde 40 yoksullaştık. Zenginlerse zenginleşmeye devam ettiler. AKP-MHP ittifakı bir burjuva ittifakıdır. Ama bu ittifakın karşısına “muhalefet” olarak çıktığını iddia eden CHP-İP ittifakı da burjuva ittifakıdır. Rantçıların, sermayenin, müteahhitlerin ne iktidardaki ne de “muhalefetteki” hiçbir adayına oy yok! Bizler seçim döneminde sermaye partilerinin adayı olmayan adaylara oy çağrısı yapıyoruz, böyle adayların olmadığı yerde, krizin faturasını emekçilere ödetmeyi amaçlayan politikalara karşı seçimlerden önce ve sonra mücadele çağrısı yapıyoruz.

- DSİP tüm işçileri, emekçileri, kadınları, göçmenleri, ırkçılık karşıtlarını, halkların eşit koşullarda kardeşliğinden yana olanları, özgürlükleri amasız fakatsız savunanları,  seçim sürecinde işçi sınıfını bölen, kutuplaştıran eğilimlere kesin bir şekilde karşı durmaya çağırıyor. Seçimlerin böldüğünü mücadelede birleştirmek zorundayız.

16 Mart’ta tüm dünyada göçmenlerle dayanışma hareketinin Türkiye ayağında ırkçılığa karşı buluşalım!

24 Nisan’da 1915’te yaşamını kaybeden Ermenilerle dayanışmak için bir arada olalım!

1 Mayıs’ta krizin faturasını patronlara ödetmek için Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, Memur-Sen gibi tüm sendikal konfederasyonunun birleşik ve yığınsal mitingini gerçekleştirelim.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
27.02.2019

SON SAYI