Baroların ve avukatların mücadelelerinin yanındayız

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

56 baro başkanı, Avukatlık Kanunu ve baro seçim sistemiyle ilgili yapılması planlanan ve baroların özerkliğini ortadan kaldıracak olan değişikliğe karşı 3 günlük yürüyüşlerinin ardından Ankara’ya ulaştı. Şehrin girişinde onları karşılamak isteyen avukatlarla buluşarak yapmak istedikleri basın açıklaması, polis/valilik tarafından zor kullanılarak engellendi. Avukatların şehir girişinde etraflarının bariyerlerle çevrilerek alıkonulmalarını ve temel bir demokratik hakkın kullanılmasının engellenmesini kınıyoruz.

Avukatların bağımsız temsilcisi olan baroların demokratik muhalefetine karşı gösterilen şiddet, hukuk ve demokrasi ölçütleri açısından gelinen noktanın çarpıcı bir göstergesidir. Sendikalara, meslek örgütlerine, politik gruplara yönelik siyasi baskılar her geçen gün artmakta, demokratik alan sistematik olarak daraltılmaktadır. Baroların yapısına yönelik girişilen müdahale de bundan bağımsız olarak anlaşılamaz. 

Avukatların keyfi bir biçimde kente alınmamaları, hem izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali, hem de toplumun başta işçi sınıfı olmak üzere hak arayan her kesimine bir gözdağıdır. 

Baroların demokrasi, adalet ve hukuk için verdikleri mücadele, yalnızca bir meslek kanunu ile sınırlı değil, toplumun savunma hakkına erişimiyle doğrudan ilgilidir. Bu anlamda verdikleri mücadele demokrasi, hukuk ve adalet talebi olan herkesi yakından ilgilendirmektedir. Baroların ve avukatların verdiği mücadelenin yanındayız. Baro başkanlarının şehre girişleri ve şehirde planladıkları programların önündeki engeller derhal kaldırılmalı, savunmaya yönelik her türlü baskıya derhal son verilmelidir. Savunma durdurulamaz! 

DSİP Ankara İl Örgütü

23.06.2020