Katalonya’nın bağımsızlığını selamlıyoruz

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • En Küçük Küçük Orta Büyük En Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

1 Ekim’de polis baskısıyla engellenmeye çalışılan referandumun ardından, Katalan meclisi, halkın iradesini uygulama kararı alarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

Buna karşı harekete geçen İspanyol devleti ise Katalonya’nın özerkliğini askıya aldı. İspanya Başbakanı Rajoy’a göre, bunu “Katalanların iyiliği için” yapıyorlar.

Bütün büyük devletler, sözde "demokratik" Avrupa Birliği ve onun sözcüleri, Katalan halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasına karşı çıkıyorlar.

Kıta Avrupası’nda birkaç milyon insanın yaşadığı bir bölge, zorla başka bir devletin boyunduruğu altında tutulmak isteniyor.

Trump’ın iktidara geldiği, ırkçılığın tırmandırılmak istendiği bir çağda, egemen sınıflar ulusal devletlerin sınırlarının korunmasını en önemli öncelikleri olarak görüyorlar.

Sağcılaşmaya ve otoriter yönetimlere karşı mücadele edenler ise İspanyol emperyalizmine ve tüm dünyanın elitlerine Katalan halkı tarafından vurulan darbeden mutluluk duyuyor.

Hiçbir halk, zorla, istemediği bir devlet tarafından yönetilmemeli. Tüm halkların özgürce iradelerini ortaya koyma ve bunu hayata geçirme hakkı olmalı.

Dünyanın her yerinde ırkçılığa karşı mücadele edenleri Katalan halkıyla dayanışmayı büyütmeye, hükümeti ise Katalonya’nın bağımsızlığını tanımaya çağırıyoruz.

Yaşasın enternasyonalizm!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi