Sömürüye, zamlara, yoksulluğa ve adaletsizliklere karşı 1 Mayıs’ta meydanlara

ETKİNLİKLER
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

24 Nisan anması yasaklandı. Gezi Parkı davasında yargılananlar, düzmece iddialarla, ağır cezalara çarptırıldı.

Zamlar, hayat pahalılığı, fahiş fiyatlar nefesimizi kesiyor. Ekonomik kriz, işsizlik, pandemi, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. 

Ücretlerimiz zamlar karşısında eridi, geçinemiyoruz. Ekmek, yağ, şeker, un gibi en temel tüketim ürünlerine bile ulaşmak mümkün olmuyor.

İktidarda olanlar biraz daha sabır diyor. Bize sabredin diyenler, deveyi hamuduyla götürüyorlar. 

20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı, ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patronu, zengini ve kapitalisti korumak için seferber etti.

Krizin ve salgının faturası kabarırken, şimdi de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının faturası bizlere kesiliyor. 

Hükümet, yaptıklarını eleştirenleri, muhalefet edenleri baskı ve zorla bastırıyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. 

Adalet sisteminde, cezaevlerinde hukuksuzluklar, işkence ve kötü muamele her gün artarak devam ediyor.

Kapitalist düzen toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri, işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, emeklileri ezdikçe eziyor.

İklim felaketleri, yangınlar, seller, kuraklık her yere yayılırken, bunun en temel sebebi olan fosil yakıt kullanımları giderek artıyor.

Bizler işçiler olarak bu gidişata dur demek için 1 Mayıs’ta gücümüzü gösterebiliriz. Hak ettiğimiz ücreti, insanca çalışma ve yaşama koşullarını ancak birlik olduğumuzda kazanabiliriz.

Sömürüye, zamlara, yoksulluğa ve adaletsizliklere karşı 1 Mayıs’ta alanlara çıkalım.

İnsanca çalışma, insanca yaşama koşulları için, daha iyi bir ücret için, sendikalaşma hakkı için, zamların geri alınması ve asgari ücretin yükseltilmesi için, adalet, eşitlik, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlarda birleşerek taleplerimizi haykıralım. 

1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak, her yerde işçi sınıfının ve emekçilerin gücünün meydanlara taşındığı bir gün olmalıdır.

Taleplerimiz:

• Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalıdır.

• Enflasyon karşısında eriyen, açlık sınırının altına düşen asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler yeniden belirlenmelidir. 

• En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, EYT'lilerin emeklilik hakları verilmelidir.

• Çok kazananın çok vergi verdiği adil bir vergi sistemi kurulmalıdır.

• Esnaf kuryelik/kendi hesabına çalışma/özel istihdam bürosu/taşeron adı altındaki tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmelidir.

• Sendikal hakların kullanımının önündeki tüm yasal ve fiili engeller kaldırılmalıdır.

• İşsizlik Fonu işçiler için kullanılmalıdır

• Sağlık, eğitim, gıda, barınma, enerji gibi temel ihtiyaç ve hizmet sektörleri kamulaştırılmalıdır.

• Kadına karşı şiddeti önleyici 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır. İstanbul Sözleşmesinden çıkılması kararı iptal edilmelidir.

• Göçmenlerin başta barınma ve sağlık olmak üzere temel ihtiyaçlara ulaşımları her zaman sağlanmalıdır. 

• Göçmenlere yönelik ırkçı, ayrımcı davranışlar cezasız kalmamalıdır.

• Düşünce-gösteri-ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır!

• Rusya’nın Ukrayna işgali dahil tüm savaşlara son verilmeli, silahlanma harcamaları durdurulmalıdır.

• İklim felaketlerini önlemek için tüm fosil yakıt kullanımlarına son verilmelidir.

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü!

Yaşasın 1 Mayıs!

Birleşen işçiler yenilmezler!

DSİP GYK

26 Nisan 2022

SON SAYI