İklim krizi, en başta işçi sınıfının sorunudur

MARKSİST.ORG
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Faruk Sevim

İşçi sınıfı ve yoksullar sürekli ekonomik sorunlarla boğuşuyor, yaşam standartlarının düştüğünü görüyor, işleri için endişeleniyor. Bütün dünyada işsizliğe, yoksulluğa, gelir adaletsizliğine dair pek çok örnek var. Ama iklim krizi de işçilerin sorunudur, işçi sınıfı ve yoksullar iklim krizine odaklanmak zorundadır. Çünkü iklim krizi insanlığın şu ana dek yüzleştiği en büyük tehdittir. Gidişatı değiştiremezsek, başta insanlar olmak üzere bugünkü canlı türlerinin çoğu yakın gelecekte yokoluşla yüz yüze gelecek.

Kapitalistler, iklim krizi ile ilgili sorunu ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak için yapılan her eylemi çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak görüyor. 

Kapitalizm sürekli ekonomik büyümeye, sermaye birikimine ihtiyaç duyar. Kapitalizm son derece sömürücüdür ve sonunda kendi varlığının çevresel koşullarını yok eden bir sistemdir. Çünkü büyümenin olmadığı kapitalizm gerçek dışıdır. Kapitalizmi çevreye uyumlu hale getirmek mümkün değildir.

Tek gerçek toplumsal ve ekolojik çözüm, sermaye birikimi ya da ekonomik büyüme yerine sürdürülebilir insani kalkınmaya odaklanmış bir toplumdur. Yalnızca yeterli olana -daha fazlasına değil- odaklanmış yeni bir ekonomik yapıya, dünya genelinde sosyalist bir ekonomiye ihtiyacımız var.

İklim için mücadelede işçi sınıfı, üretimdeki rolü göz önüne alındığında, en önemli güç olmalıdır. İklim krizi en başta işçileri, yoksulları vuruyor. Fosil yakıta dayalı üretim ve enerji üretimi sonucu gittikçe derinleşen iklim krizi kendisini; kıtlık, açlık, kuraklık, sel felaketleri, kasırgaların yarattığı yıkımlarla gösteriyor. Dolayısıyla kapitalistler göç, gerilim, savaş, pahalılık gibi etkenlerle ekonomik krizin faturasını yüklediği işçilere ve yoksullara, iklim krizinin faturasını da ödetiyor. 

Engels "İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu" isimli kitabında, İngiltere'de işçi hareketinin oluşumunda çevre mücadelelerinin ne kadar önemli olduğunu, işçi sınıfının zehirli yaşam koşullarına ve sağlık açısından bunun sonuçlarına maruz bırakıldığını, bu durumun sınıfsal ayrımı nasıl etkilediğini ayrıntılı olarak anlatır. Şimdi de işçi sınıfı küresel olarak iklim krizini yaratan kapitalizme karşı ayağa kalkmalıdır.

Kapitalizmin çifte krizine (ekonomik kriz ve iklim krizi) ancak milyonlarca işçinin katıldığı küresel grev hareketi yanıt verebilir.

marksist.org

SON SAYI