Rus sosyalist Alexey: “Bugün Rusların çoğu savaş istemiyor”

MARKSİST.ORG
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

DSİP’in Rusya’daki kardeş örgütü Sosyalist Akım’dan Alexey, Ukraynalı Kara Bayrak sitesiyle konuştu ve Rusya’daki savaş karşıtı hareketi anlattı. 

Siz ve yoldaşlarınız hangi harekete mensupsunuz? 

Ben Sosyalist Akım isimli grubun üyesiyim. Grubumuz aynı zamanda, en büyük seksiyonunu İngiltere’deki Sosyalist İşçi Partisi’nin oluşturduğu, Uluslararası Sosyalist Akım’ın bir parçası. 

Bu savaşı, sebep ve sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Biz bu savaşı, Rusya ve Batı arasında, maalesef Ukrayna’nın bir pazarlık kozu hâline getirildiği, emperyalistler arası bir çatışma olarak değerlendiriyoruz. Halkınızın böyle zorluklarla yüz yüze kalmasından dolayı çok üzgünüz. Rusya toplumundaki ruh hâli 2014’tekinden çok farklı. Vatansever çılgınlık büyük oranda geri çekildi. Halk savaş istemiyor. Ancak süper güce sahip epeyce şovenist olduğunu da kabul etmek gerekir. 

Sizi Ukrayna savaşına karşı eylemler içinde yer almaya iten neydi? 

Kendi devletimizin sizin ülkenizi maruz bıraktığı askeri saldırganlığına karşı durmak. Emperyalist savaşta kendi hükümetimizin yenilgisini savunuyoruz. 

Tabandan, geniş bir savaş karşıtı hareket inşa etmek ve bu harekete sınıf gündemini taşımak istiyoruz. Ancak kitleleri etkileyerek bir şeyleri harekete geçirebiliriz. 

Sizin dışınızda nasıl insanlar bu eylemlerde yer alıyor? 

Moskova, Nizhny Novgorod ve St. Petersburg’da farklı güçler harekete geçti. Maalesef, baskın olanlar liberaller fakat sol da oldukça geniş bir şekilde temsil ediliyor. 

Örgütleyenler ve diğer protestocular arasında daha çok liberaller yer alıyor. Ayrıca Marksistler ve anarşistler de var ama hâlen daha kenardalar. 

Sıradan katılımcılar için, genellikle Putin’i “çok emperyalist olduğu için” değil de “yeterince emperyalist olmadığı için” sevmeyen “kendiliğinden liberaller” denebilir.

Avrupa Birliği ve ABD vatandaşlarına bakıp onların daha iyi yaşadıkları konusunda söyleniyorlar, sanki bu insanlar ülkelerinin gelişmiş emperyalizmi sebebiyle değil de sadece bir tür demokratik sistem sayesinde daha iyi yaşıyormuş gibi… 

Liberalleri yenmek için ne yapıyorsunuz? 

Marksistler ve anarşistler, inisiyatifi liberallerden almak için savaş karşıtı eylemlere kendi gündemleriyle gitmeli, halk arasında ajitasyon yapmalı, sendika ve işçi kolektifleri içinde çalışma yürütmeli. Ukraynalı sol örgüt Chernoye Znamya’nın “Çelişkiler üzerine” makalesini tercüme ettik. Pozisyonları bizimkine yakın, mevcut durumun doyurucu bir analizini yapıyorlar. Kiev ve Lvov’da yoldaşlarımız var. Enternasyonal bir antiemperyalist cephe inşa etmeliyiz. 

Bugün Rusların çoğu savaş istemiyor. Şimdi, “Halklar arası savaşa, sınıflar arası barışa hayır!” deme zamanı. Bütün solcuları bizimle savaş karşıtı eylemlere katılmaya çağırıyoruz!  

Protestocuların tutuklamalara ilişkin ruh hâli nedir? 

Gerçekten bir mücadele havası var. Putin’in baskı mekanizması daha da sıkı bastırıyor ama insanlar hâlâ sokaklara çıkıyor. Eylemlerden videolar sizin ülkenizin milliyetçilerine ve tüm Ukraynalılara gösterilmeli ki düşmanlarının Rus halkı değil Kremlin olduğunu anlasınlar. 

(İngilizceden çeviren Can Irmak Özinanır) 

SON SAYI