DSİP konferansına gönderilen uluslararası dayanışma mesajları

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Geçtiğimiz hafta toplanan DSİP olağan yıllık genel konferansına, dünyanın birçok farklı yerindeki sosyalist örgütlerden dayanışma mesajları iletildi.

Mesajlar şöyleydi:

Suriye

Sevgili yoldaşlar,

Dünya birkaç yıldır küresel kapitalizmin çözümsüz ve kalıcı hâle gelmiş olan krizine tanık oluyor. Bu bağlamda, devrimler ve kitlesel protesto hareketleri gerçekleşiyor, fakat çelişkili bir durumla karşı karşıyayız. Devrimlerin çoğu yenildi. Sosyalistler kitlesel protestolardan yararlanamadı; bir dizi ülkede popülist hareketlerin etkisinin büyüdüğünü ve faşistlerin ilerlediğini görüyoruz. Özellikle Avrupa’da. Çağımız bir devrimler ve karşı-devrimler çağı; istikrarsızlık ve sosyal/siyasi depremler çağı. Bu "devrimci" krizin acil olarak devrimci partilerin varlığına, faaliyetine ve büyümesine ihtiyaç gösteriyor olması, devrimci partilerin olmadığı veya zayıfladığı durumlarda popülist eğilimlerin gelişme ve büyüme tehlikesine kapı açacak ve gericiliğin dünya çapında daha da yayılmasına yol açacaktır.

Yoldaşlar, bildiğiniz gibi, Suriye’deki halk devrimi yenilgiye uğradı, ama halkın özlemleri ve özgürlük iradesi hâlâ yaşıyor. Suriye'ye bir dizi bölgesel ve uluslararası güç müdahale etti. Demokrasi mücadelesini yürütebildiğimiz yerler olarak sadece Suriye’nin Kuzey ve Doğu bölgeleri kaldı, bu mücadeleleri ülkenin diğer iki bölgesinde (Kuzeybatı’da ve rejimin kontrolündeki bölgede) yaşayanların mücadelesiyle bağlantılandırmaya çabalıyoruz. Zor koşullara rağmen, hiç durmadan mücadeleye ve faaliyete devam ediyoruz, taktiklerimizi somut duruma göre uyarlıyoruz, sosyalist partiyi inşa etmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın ana hedefleri, diktatörlüğün devrilmesi ve dış güçlerin ülkeden atılması. Sizlerin de zor koşullarda mücadele eden yoldaşlarımız olduğunuzu biliyoruz. Dayanışma duygularımızı iletiyor ve konferansınızın başarılı geçmesini diliyoruz.

Devrimci selamlarımızla.

Ya sosyalizm ya barbarlık.

Devrimci Sol Hareket

İngiltere

Geçtiğimiz yıl içinde küresel siyasi düzenin giderek yoğunlaşan krizine tanık olduk. Amerika’da Trump, Brezilya’da Bolsonaro gibi otoriter, ırkçı politikacıların ortaya çıkışı bu krizin bir yanını oluşturuyor; Fransa, Sudan, Macaristan ve başka ülkelerde patlak veren büyük mücadeleler diğer bir yanını.

Paylaştığımız ortak politikalarımız (işçi sınıfının kendi kurtuluşunu merkeze koymak ve baskının her türüne karşı durmak) hiçbir zaman bugünkü kadar önemli olmamıştı. Bu çalkantılı dönemde önümüzdeki yolu işte bu politikalar tayin ediyor.

DSİP’li yoldaşlarımızla omuz omuza yürümekten gurur duyuyor ve konferansınıza başarılar diliyoruz.

Sosyalist İşçi Partisi (Socialist Workers Party, SWP)

Yunanistan

Sevgili yoldaşlar,

Dünyanın bu istikrarsız köşesinde barış ve sosyalizm için birlikte yürüttüğümüz mücadelenin köşe taşı Türkiye ve Yunanistan işçi sınıflarının dostluğu ve dayanışmasıdır. Ülkelerimizi yönetenler Ege’de, Kıbrıs’ta, Ortadoğu’da milliyetçiliği ve saldırganlığı tırmandırmak için her gün yeni adımlar atıyorlar. Göçmenlere karşı sınırları kapatarak ırkçılığı körüklüyorlar. Ve patronların kâr oranlarını yükseltmek için büyük kalabalıkları yoksulluğa ve yokluğa mahkûm ediyorlar.

Ama dünya işçi sınıfının bütün bunlara karşı mücadele edeceğinden kuşkumuz yok. Fransa’nın sokaklarında patlak veren Sarı Yelekliler hareketi hepimizi yüreklendiriyor. Ve aşırı sağın yükselmesine karşı örgütlediğimiz 16 Mart ortak inisiyatifinin başarısı için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Size devrimci selamlarımızı gönderiyor ve mücadelelerinizde başarılar diliyoruz.

Sosyalist İşçi Partisi (SEK)

Hollanda

DSİP’li yoldaşlarımız,

Hollanda’dan size devrimci selamlar gönderiyoruz. Bu dönemde devrimci örgütlerin önünde zorlu görevler var, ama aynı zamanda bu örgütleri inşa etmek her zamankinden daha gerekli. Bunun böyle olduğu Hollanda’da çok açık. Geert Wilders’in aşırı sağ çıkışı, bugün nüvesini faşistlerin oluşturduğu yeni bir sağ parti tarafından gölgede bırakıldı. Ama biliyoruz ki, sizlerin çalışma koşullarınız daha da zor. Biz Avrupa Birliği adlı emperyalist projenin kalbinde bulunurken, siz tam da çeşitli emperyalist güçler arasındaki fay hatlarının üzerindesiniz. Bunu biliyor olduğumuz içindir ki, size “yoldaşlarımız” derken büyük gurur duyuyoruz.

Çeşitli emperyalist ülkelerin egemen sınıfları birbirleriyle itişirken, bunların hırsız kardeşler olduklarını ve ortak çıkarlarının halkları baskı altında tutmak olduğunu biliyoruz. Bu durumu Suriye’de açıkça görebiliyoruz: Rusya, Amerika, İran ve Türkiye egemen sınıfları kendi çıkarları için mücadele ediyor. Onların kâr peşinde koşmasına direnmenin tek yolu omuz omuza durmak, birlikte davranmaktır. Irkçılığa, savaşa, kapitalizme karşı yanınızdayız. Birleşen işçiler yenilmez!

Konferansınızın iyi ve verimli geçmesini diliyoruz!

Ne Ankara, ne Amsterdam, enternasyonal sosyalizm!

Enternasyonal Sosyalistler

İspanya

DSİP konferansına selamlarımızı gönderiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde sizinki gibi devrimci örgütlerin varlığı, İspanya’da bulunan bizler için bir ilham kaynağı.

Somut durumdaki farklılıklara rağmen, karşımıza çok zaman aynı konular çıkıyor: işçi ve mahalle mücadeleleri, ulusal sorun, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı mücadele. Hepimizin birbirimizin mücadelelerinden öğreneceği çok şey var.

Uluslararası Sosyalizm Akımı’nın İspanya’daki kardeş örgütü olarak, konferansınızı selamlıyor ve mücadelelerinizde başarılar diliyoruz.

Marx21

Nijerya

Konferansınız tarihin kritik bir noktasında toplanıyor. Eskinin ölmeyi reddettiği ve yeninin doğmak için çabaladığı günlerden geçiyoruz. Bir yandan sağ popülizm yükseliyor; Donald Trump, Rodrigo Duterte ve şimdi Bolsonaro gibileri küçük Bonapartlar olarak iktidara geliyor.

Öte yandan, radikal reformist parti ve hareketler direnişin ateşlerini yakıyor, ama bu direnişleri kapitalizmin mantığının dışına ve ötesine taşımayı reddediyor, Syriza ve PODEMOS gibi sonuçta sistemle uzlaşmak zorunda kalıyor.

Böylesi dönemlerde Enternasyonal Sosyalizm’in güçlerinin birbirleriyle daha da sıkı bağlar kurmasının önemi daha da ön plana çıkıyor. Dünyayı anlamak, değiştirmek amacıyla anlamak, fikir ve deneyimlerin paylaşılmasını gerektirir. Örgütlü olduğumuz ülkelerde işçi sınıfının örgüt ve mücadelerinde yerlerimizi alırken, aynı zamanda uluslararası düzeyde dayanışmanın önemini unutmuyoruz.

DSİP’li yoldaşlarımızın çalışmalarını selamlıyor ve bugünkü konferansınızın mücadelenize katkı sağlamasını diliyoruz.

Yaşasın enternasyonal sosyalizm!

Sosyalist İşçi ve Gençlik Birliği

İrlanda

Tüm dünyada neoliberal merkezin ekonomik ve politik krizi devam ediyor. Kendini farklı coğrafyalarda farklı şekilerde gösteren bu krizle birlikte kutuplaşmaya devam eden bir dünyada yaşıyoruz. Bir yanda aşırı sağ ve faşist güçlerin yükseldiği, diğer yanda ise tüm bu ekonomik saldırılara, bu güçlerin yarattığı tehlikelere ve ırkçılığa karşı amansız mücadelelerin olduğu bir dönemdeyiz.

Avrupa’da pek çok ülkede işçi sınıfları ve geniş kilitler işsizlik, barınma, sağlık, fakirleşme gibi pek çok sorunla boğuşuyor. Öte yandan mültecilere desteği bir krize çeviren AB siyasetinin fırsat verdiği ve tehlikeli bir şekilde gelişen bir ırkçılık var. Aşırı sağ ve faşist güçler kitlelerin endişesi ve öfkesinin sesi olmak için çaba sarfediyor.

Bunların karşısında en büyük umudumuz, sınıfsal talepleri büyüten ve ırkçılığa karşı amansız duran her alanda verdiğimiz mücadelelerimiz. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde hepimize büyük görevler düşüyor. Sosyalizm mücadelesini sadece yaşadığımız yerde değil aynı zamanda enternasyonal alanda da vermenin coşkusu ile Türkiye’de DSİP’li yoldaşlarımızı ve mücadelelerini dayanışma dolu duygularla selamlıyor, 2019 konferansınızın başarılı geçmesini diliyoruz.

Trumpların dünyasında yaşasın enternasyonal dayanışmamız.

Sosyalist İşçi Ağı

Kanada

Yoldaşlar,

Kanada Enternasyonal Sosyalistler'i olarak konferansınıza selamlar gönderiyoruz.

Küresel ekonominin çelişkileri kâr oranlarını düşürürken, emperyalist rekabeti yükseltirken, kemer sıkma politikalarını gündeme getirirken ve egemen sınıfları sömürü oranlarını yükseltme amaçlı politikalar uygulamaya zorlarken, insanlığın karşısındaki sorunlara egemenlerin hiçbir çözüm getiremeyeceği çok açık. Dahası, kapitalizmin kâr peşinde koşması, iklim değişikliğini durdurmak için uygulaanması gereken politikaların önünde kalıcı bir engel oluşturuyor.

Bu ortamda, emperyalist ve alt emperyalist rekabet işçiler ve ezilen uluslar için, Türkiye’de Kürtlerden Kanada’da yerli halklara kadar, sürekli savaş anlamına geliyor. Egemen sınıflar ırkçılığıı, islamofobiyi, ve yabancı düşmanlığını körükleyerek sisteme karşı yükselen haklı öfkeyi saptırmayı amaçlıyor.

Kanada’dan Türkiye’ye, tüm ortak mücadelelerimizin zafere ulaşmasında en temel unsur, Uluslararası Sosyalizm Akımı’nın siyasi görüşleri ve geleneklerini taşıyan örgütlü sosyalistlerin varlığıdır. Ekonomik adalet,sosyal adalet ve iklim adaleti ancak kapitalizmin devrilmesi ile gerçekleşebilir. Bu doğrultuda, konferansınızın başarılı ve verimli olmasını diliyoruz.

Enternasyonal Sosyalistler