Kuzey Suriye ve Türkiye’de barış hemen şimdi!

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Trump hükümetiyle Cumhur İttifakı arasında varılan anlaşmanın ardından, 8 yıldır savaş nedeniyle harap olmuş Suriye’nin kuzeyine bir askeri harekât düzenlenmesinin yolu açıldı.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) olarak Türkiye’nin Suriye ile kuracağı tüm ilişkilerin barışçıl bir temelde, Suriye halklarının kendi kaderlerini belirlemelerinin önünü açacak şekilde belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Benzer şekilde, Kürt sorununda 2013 başından 2015 ortalarına kadar devam eden çözüm süreci politikalarının çatışmaları ve ölümleri nasıl durdurduğunu, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde huzurlu bir ortamın gelişmesine nasıl katkıda bulunduğunu hatırlatıyoruz.

Devletin ve hükümetin politikalarında 2015 yazından beri yaşanan değişimin yol açtığı sonuçlar ise ortada. Çatışmaların yarattığı acıların yanı sıra, bu politikalarda ısrarın, bu coğrafyada yaşayan halklar arasına kalın duvarlar örme tehlikesinin bulunduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Özetle, Barış Pınarı Harekâtının çözüm olmadığını, Türkler, Kürtler ve tüm bölge halklarının ortak bir gelecek kurması için silahlardan azade, diyaloğa ve çözüme odaklanan barışçıl politikaların uygulanması gerektiğini belirtiyoruz.

Diğer yandan, hükümet liderliği, operasyonu gerekçelendirirken göçmenlerin geri gönderilmesini savunuyor, onların yarattıkları “sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların” farkında olduklarını dile getiriyor.

Toplumdaki sorunların kaynağı olarak göçmenlere işaret eden bu ve benzeri açıklamalar, milyonlarca insanın güvenli bir yaşam sürmesine yönelik büyük bir tehdit oluşturuyor.

Ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunların kaynağı göçmenler değil, açgözlü kapitalistler ve onları koruyan siyasetçilerdir. Toplumdaki sosyal ve ekonomik sorunların çözümü göçmenleri göndermekle değil; işten çıkarmaların yasaklanması, patronların daha fazla vergilendirilmesi, grev yasaklarının kaldırılması gibi emekçilerden ve yoksullardan yana politikaların hayata geçirilmesiyle sağlanabilir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre, insanların baskı, zulüm ve savaştan kaçarak başka bir yere yerleşme ve orada kabul edilme hakları vardır. Göçmenlerin kendi iradeleri dışında bir yere gönderilmelerine yönelik her çaba, insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

Yaşamı savunan ve daha iyi bir gelecek isteyen herkesi, askeri seçenekleri değil barışı ve diyaloğu savunmaya ve ırkçılığa ve zorla geri göndermelere karşı mültecilerle dayanışmaya çağırıyoruz.

Barışın kaybedeni olmaz!

Savaşı ve ırkçılığı ancak birleşen işçiler durdurabilir.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
08.10.2019