Hayatları korumak ve kapitalizmden kurtulmak için dayanışalım

AÇIKLAMALAR
Tipografi
 • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
 • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) koronavirüs salgınına karşı direniş ve dayanışma çağrısı yaparak, acil önlemlerin derhal hayata geçirilmesini savunuyor.

Dünya büyük bir salgın hastalıkla boğuşuyor. Birçok ülkede on binlerce insanda Covid-19 tespit edildi. Binlerce kişi yaşamını yitirirken, virus büyük bir hızla yayılıyor.

Kapitalistler soruna tamamen sınıfsal çıkarları temelinde yaklaşıyor. Onlar için ölen yoksullar yalnızca sayılardan ibaret. Bazı ülkelerde evden çıkma yasakları uygulanırken kritik sektörlerde işçiler çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya son verilen sektörlerde ise emekçiler haklarından ve ücretlerinden olma riskiyle karşı karşıya.

Türkiye de bu tablodan bağımsız değil. Hükümet yetkilileri virüsle ilgili süreci “çok iyi yönettikleriyle” övünürken virüsün bulaştığı insan sayısının hızla yükselmesi yeterli tedbirlerin alınmadığını, geç kalındığını gösteriyor. 

Turizm, eğlence, imalat, tekstil gibi sektörlerde çalışan milyonlarca işçi, ekmeklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Sanayi ve Hazine Bakanı ise patronlara destek olacaklarını açıklıyor.

Gelirimizi de hayatımızı da hiçe sayan sisteme karşı birleşmeli ve örgütlenmeliyiz. Tüm mahallelerde, işyerlerinde, sendikalarda ortak tartışma platformları ve dayanışma ağları kurmalı, ihtiyacı olanlara destek olacak mekanizmaları yaratmalıyız.

Bununla birlikte, hükümetten aşağıdaki talepleri hayata geçirmesini talep ediyoruz:

 • Sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve her yerde kapasitelerin artırılması için tüm kaynaklar seferber edilsin. Savaşa ve sermayeye kaynak aktarılmasın! Tüm kaynaklar koronavirüse karşı mücadelede kullanılsın.
 • Özel hastanelerdeki yataklar koronavirüsle mücadelede kullanılmalı, gerekirse bu hastaneler İspanya’da olduğu gibi kamulaştırılmalıdır.
 • Devlet, tüm işçilerin sigorta primlerini üstlenerek herkese parasız koruyucu sağlık hizmeti sunmalıdır. 
 • Hayatın devam etmesi için gerekli olan minimum alanlar dışındaki tüm sektörlerde çalışanlar ücretli izne ayrılmalıdır. Tüm işsizlere işsizlik maaşı verilmelidir.
 • Çalışmaya devam etmesi zorunlu olan sektörlerde işçiler için tüm koruyucu önlemler alınmalıdır.
 • İşyerlerinde yöneticilerin aldığı önlemler her zaman işin sürekliliğini sağlamak üzerine olduğu için işçilerin kendi hayatlarını ilgilendiren karar süreçlerine katılımı son derece önemlidir. Bu nedenle yönetim toplantılarına işçi temsilcilerinin de katılması yasal bir düzenleme ile mümkün hale getirilmedi ve sendikal örgütlenme teşvik edilmelidir.
 • Evsizlerin boş evlere yerleştirilmeleri ve yardıma ulaşmaları sağlanmalıdır.
 • Tüm işçiler için çocuk bakım maliyetleri kamu tarafından karşılanmalıdır.
 • Göçmenlerin de koronavirüse karşı sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için hızla adımlar atılmalı, her hastanede tercüman bulunması sağlanmalıdır.
 • Risk gruplarını, örneğin yaşlıları veya bakımevlerindekileri korumak için ekstra tedbirler alınmalıdır.
 • Yerel yönetimler korona ile mücadele için yerel gruplarla, STK’larla ve sendikalarla işbirliği hâlinde çalışmalı ve onlara destek olmalı.
 • Virüsün yarattığı korku ve panik ortamı daha otoriter pratikleri hayata geçirmek için kullanılmamalı.
 • Fransa’da olduğu gibi kira ve fatura ödemeleri salgınla mücadele döneminde durdurulmalıdır.
 • Gıda dağıtımını ve fiyatlarını kontrol edebilmek için bazı market zincirleri kamulaştırılmalıdır. 
 • Sendikalar üyelerine ve sendikaların örgütlü olmadığı işyerlerinde çalışanlara iş ve işçi sağlığı açısından ilk elden nelerin yapılabileceğine dair bilgilendirme yapmalıdır.

Yalnızlık öldürür, dayanışma yaşatır!

DSİP GYK

17.03.2020

SON SAYI