Azeri ve Ermeni halkları için çözüm barışta

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Türkiye'nin sınır komşularından birinde daha çatışmalar yaşanıyor. 

Türkiye'nin sınır komşularından birinde daha çatışmalar yaşanıyor. 

33 yıldır süren Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaş, bir kez daha halkların önüne konuyor.

On yıllardır süren çatışmalar sonucu onbinlerce kişi yaşadıkları yerleri terk edip, göç etmek zorunda kaldı.

Birarada yaşayan binlerce kişi, iki devleti yönetenlerin çıkar kavgası sonucu yaşamını yitirdi.

Bugün de siviller, çocuklar ve kadınlar ölüyor.

Azeri ve Ermeni halklarını, Kafkasya coğrafyasını, kan, vahşet ve kedere boğan savaş politikaları son bulmalıdır.

Tarihsel sorunların ve çatışmaların çözümü, yeni çatışmalar ve savaş olamaz.

Tarihsel olarak Karabağ konusunda, dışarıdan her müdahalenin sorunu daha da çözümsüzleştirdiğini görmekteyiz. 

Karabağ'da yaşayanlar, Kafkasya halkları kendi geleceklerini, nasıl yaşayacaklarını, yine kendileri karar vermelidir. Dış güçler Karabağ’dan ellerini çekmelidir.

Sosyalistler, Kafkasya'da yeni bir savaş değil kalıcı barıştan yanadır. Suriye savaşının ardından bir yıkıcı savaş daha kabul edilemez.

Karabağ sorununun çözümü için çatışmalar dursun, ateşkes sağlansın, sivillerin hayatı korunsun. İki taraf diplomasi ve müzakere masasına otursun.

Türkiye'de onlarca yıldır göçmen olarak çalışan, yaşayan Azerbaycan ve Ermenistan vatandaşları bu toplumun parçasıdır, emekçi kardeşlerimizdir. 

Karabağ'daki çatışmaları fırsat bilen ırkçılar, Türkiyeli Ermenileri de tehdit ediyor. 

Göçmen işçilere ve Türkiyeli Ermenilere yapılan ırkçılığa hayır! Karabağ'daki çatışmalar, Türkiye’de yaşayan Ermenilere karşı nefrete dönüşmemelidir. Yönetenler arasındaki savaşın bedeli halklara fatura edilmemelidir.

Savaş değil kalıcı barış istiyoruz!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

28 Eylül 2020

SON SAYI