Boğaziçi tutuklamaları üzerine

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • En Küçük Küçük Orta Büyük En Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

AKP/MHP iktidarının Boğaziçi Üniversitesi’ne antidemokratik yöntemlerle rektör tayin ettiği Melih Bulu’yu protesto etkinlikleri çerçevesinde açılan bir resim sergisinde, üzerinde Kâbe ve LGBTİ+ simgeleri bulunan bir görsel bahane edilerek LGBTİ+’lara yönelik bir nefret ve linç kampanyası başlatıldı.

Bu, farklı cinsiyet kimliklerine ve cinsel yönelimlere yapılan ilk saldırı değil. AKP/MHP iktidarı son birkaç yıldır LGBTİ+ toplumu üzerinde çok yoğun baskılar uyguluyor. On binlerce insanın katıldığı Onur Yürüyüşleri yasaklanıyor, LGBTİ+ bireyler sapkın ve günahkâr ilan ediliyor, devletin her kademesinden yöneticiler LGBTİ+’ları hedef gösteren konuşma ve açıklamalar yapıyor. Öyle ki, pandeminin sorumluluğu bile LGBTİ+’ların sırtına yüklendi. 

LGBTİ+’lar aileyi ortadan kaldırmakla suçlandı, bu bağlamda kadınlara ve farklı cinsiyet kimliklerine/cinsel yönelimlere şiddeti engellemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması için kampanya üzerine kampanya düzenleniyor.

İktidar, LGBTİ+’ların örgütlenme ve faaliyet yürütme özgürlüğünü engellemeye çalışıyor. Ankara’da valiliğin getirdiği yasadışı yasaklama nedeniyle LGBTİ+ örgütleri yaklaşık iki yıl boyunca faaliyet yürütemedi. “Genel ahlâk ve toplumsal hassasiyetler” bahanesiyle ne bir toplantı ne bir panel ne bir sergi düzenlenebildi, ne de kamusal alanda var olunabildi. ODTÜ’de Onur Yürüyüşü düzenlemek isteyen öğrenciler şiddet kullanılarak engellendi, öğrencilere açılan dava hâlâ sürüyor. 

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe resmi bahanesiyle başlatılan nefret ve cadı avı kampanyasının, LGBTİ+’lara yönelik uygulanan genel baskılardan bağımsız olduğunu düşünmek çok güç. LGBTİ+’ları günah keçisi ilan ederek toplumun içinde bulunduğu yoksulluğun, işsizliğin, eşitsizliğin üzerini örtmeye çalışan AKP/MHP iktidarı, aynı zamanda otoriter ve baskıcı yönetimini sağlamlaştırmaya, tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Oysa bütün bunlar beyhude çabalardır. LGBTİ+’lara yönelik saldırılarıyla ne Boğaziçi kayyımını meşrulaştırabilecek, ne de toplumun sürüklendiği sosyal ve ekonomik uçurumun sorumluluğunun üzerini örtebilecekler. 

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi olarak LGBTİ+’ların yanındayız! AKP/MHP iktidarı LGBTİ+’lara yönelik nefret kampanyalarına, ötekileştirme, yok sayma gayretlerine, cadı avlarına derhal son vermelidir, LGBTİ+’ların eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi için gereken düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. 

Tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını ve LGBTİ+lara yönelik saldırıların sonlandırılmasını talep ediyoruz. Herkesi LGBTİ+'ların yanında yer almaya, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, nefrete karşı mücadele etmeye davet ediyoruz

LGBTİ+ hakları insan haklarıdır! 

Özgürlük istiyoruz!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

31.01.2021