Taksim’in emekçilere yasaklanması kabul edilemez!

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • En Küçük Küçük Orta Büyük En Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

2013’ün 1 Mayıs’ında Taksim’i hem işçi sınıfına hem de daha sonrasında yapılmak istenen her türlü siyasi gösteriye yasaklayan hükümet, bir ay içinde Gezi Parkı için milyonların sokağa çıkmasıyla hak ettiği yanıtı almıştı.

AKP bu ısrarını sürdürüyor. Taksim’in etrafında günlerdir polis barikatları örülüyor, binlerce polis 1 Mayıs’ta emekçilerle savaşmak için görevlendiriliyor.

2010, 2011 ve 2012 yıllarında emek örgütleriyle birlikte İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutladığımızda, polisin görev yapmadığı alanda güvenliğimizi kendimiz sağladığımızda kimsenin burnu bile kanamamıştı.

Dolayısıyla “provokasyon olacak” iddiaları hükümsüzdür. Provokasyonu emekçiler, sol-sosyalist örgütler değil yasakta ısrar eden hükümet ve 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlere saldıran polis yaratmaktadır.

Taksim yasağı, Erdoğan ve arkadaşlarının, eski Türkiye’nin sürdürücüsü olduklarının kanıtıdır.

1 Mayıs’ta yaşanacak tüm şiddet olaylarının sorumlusu AKP’dir.

Her yerde gösteri yapmak hakkımızdır. Siyasi gösteriler geniş kitleleri etkileyebilmek için, geniş kitlelerin ilgisini çekecek yerlerde yapılır. Devletin “izin verdiği” yerlerde gösteri yapma mecburiyeti yoktur.

Öte yandan, AKP bu pervasızlığa, emek ve demokrasi güçlerinin bölünmüşlüğünden aldığı cesaretle ulaşmıştır.

İşçi sınıfı ve sol, daha önce darbe dönemlerinde, çeşitli sağcı hükümetlerin başta olduğu dönemlerde, üzerlerine yalnızca gaz bombaları değil kurşunlar yağarken bile, birlik içinde hareket ettiğinde 1 Mayıs’ı yasakları aşarak kutlamayı başarmıştır.

Bugün, Türkiye’de işçi sınıfının iş cinayetlerinden taşeronlaştırmaya, sayısız ciddi sorunu vardır. Soma’dan bu yana işçi eylemlerinin sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir.

Bu koşullarda, işçileri ilgilendiren en yakıcı sorunlar etrafında, bir emek platformunun kurulması ve işçi sınıfının birliğinin sağlanması elzemdir.

DSİP olarak, 1 Mayıs’ta İstanbul’da Taksim yasağını aşmak isteyen güçlerle dayanışma içinde davranacak, örgütlü olduğumuz diğer şehirlerde yapılacak yerel gösterilere destek vereceğiz.

Özgürlük işçilerle gelecek!

Yaşasın 1 Mayıs!

Meltem Oral-Şenol Karakaş
DSİP Eşsözcüleri
30.04.2014