İzmir'de mültecilerle dayanışma paneli

ETKİNLİKLER
Tipografi
  • En Küçük Küçük Orta Büyük En Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Uluslararası Irkçılık Karşıtı Gün etkinlikleri kapsamında İzmir'de de göçmenlerle dayanışma konulu bir panel düzenlendi.

Antikapitalistler'in İzmir’de 16 Mart ırkçılık karşıtı etkinlik gününde yapılan "Irkçılığa Hayır, Hepimiz Göçmeniz" başlıklı panelinde, konuşmacılar ve salondan yapılan katkılarda, ırkçılığın kapitalizmin bir ürünü olduğu, egemenlerin özellikle kriz zamanlarında ırkçılığa başvurarak işçi sınıfını bölmeye çalıştığı, dünyadaki krize paralel ırkçı söylemlerin ve hareketlerin de yükseldiği bir dönemden geçmemize rağmen dünyanın birçok yerinde ırkçılığa karşı kitlesel gösterilerin de düzenlendiği vurgulandı.

Türkiye’de ırkçılığın kurucu ideolojinin ayrılmaz bir parçası olması sebebiyle neredeyse normal algılandığı, son derece insani sebeplerle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilere ve diğer göçmenlere yönelik nefret söylemlerinin ve suçlarının hiç de ırkçılık olarak algılanmadığı, üstelik yaşanan krizde işsizliğin, pahalılığın sebebi gibi gösterilerek hedefin saptırıldığı söylendi.

Irkçılığa karşı birleşik bir mücadeleye işçi sınıfının örgütlerinin katılmaya çalışılması, göçmenlere mülteci statüsünün tanınması gibi adımların atılarak hem göçmenlerin koşullarının düzeltilmesinin önü açılabilir, hem de Türkiye işçi sınıfının bölünmüşlüğünü giderme noktasında bir yol alınarak krizin faturasını patronlara ödetmek doğrultusunda önemli bir adım atılmış olunabilir. Toplantıda bu yönde mücadele çağrısı yapıldı.

İstanbul'da ırkçılığa karşı mültecilerle dayanışma eylemi

İstanbul’da ırkçılığa karşı panel: Mültecilik hakkı tanınsın!

Ankara’da ırkçılık karşıtı panel: Tüm göçmenlere özgürlük!

Irkçılık karşıtları tüm dünyada sokaktaydı