Vicdani retçiler hükümete çağrı yaptı: 318. maddeyi kaldırın!

MARKSİST.ORG
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Türkiyeli vicdani retçiler ve antimilitaristler, uluslararası savaş karşıtları aktivistlerinin katılımıyla geçtiğimiz hafta sonu düzenledikleri toplantının sonuçları bugün açıkladı, Türk hükümetini bir kez daha vicdani ret hakkını tanımaya ve TCK'nın 318. maddesini kaldırmaya davet etti.

İstanbul'da geçen hafta sonu vicdani ret konusunda toplantılar yapan Türkiyeli vicdani retçiler ve uluslararası kurumlardaki vicdani ret savunucuları, Türkiye'de vicdani retçi olmanın aynı zamanda insan hakkı olma dışında sivillerin yönelik ölümler ve savaşa karşı da bir duruş olduğunu belirtti. Türkiye'deki savaşın sona ermesinin tek çözümünün Kürt sorununun demokratik ve barışçı yollardan çözümünü gösterdi. Vicdani retçiler sorunların çözümü için 5 yıllık etkinlik planı çıkardı.

Türkiye'deki vicdani retçiler, 25-26 Şubat tarihlerinde vicdani ret konusunda çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Queker Ofisi, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Savaş Karşıtları ile Almanya'da vicdani retle ilgilenen Connection e.V isimli gruplarla yaptıkları toplantılara ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Taksim Hill Otel'de düzenlenen toplantıda Türkiye'deki vicdani retçiler adına konuşan Arif Hikmet İyidoğan, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde vicdani reddin düşünce ve inanç özgürlüğünün meşru bir kullanımı olduğunu ifade etti. Buna rağmen Türkiye'nin 47 Avrupa Konseyi ülkesi arasından yurttaşlarına bu hakkı tanımayan tek ülke olduğunu hatırlatan İyidoğan, yeni anayasada bunun hak olarak yer almasını istedi.

'Eşit şekilde yaşamanın önündeki engel militarizm'

Türkiye'de savaşın sona ermesi için tek yolun Kürt sorununun demokratik ve barışçı yollardan çözümü olduğuna vurgu yapan İyidoğan, halkların eşit şekilde yaşamalarının önündeki engel olarak militarizmi gördüklerini dile getirdi. İyidoğan, vicdani retçi Halil Savda'ya TCK'nin 318. maddesinden 5 aylık ceza verildiğini hatırlatarak, Savda'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.

'Kürdistan'daki savaş militarizmin göstergesidir'

Daha sonra söz alan Uluslararası Savaş Karşıtları Vicdani Red Koordinatörü Andreas Speck de, Türkiye'de vicdani reddin sadece insan hakkı olmadığını aynı zamanda savaşa karşı bir duruş olduğunu belirterek, "Kürdistan'da savaşa, toplu mezarlara, cezaevlerindeki çocukların durumuna baktığınızda hepsi militarizmin göstergeleridir" dedi.

'Pozantı'da çocuklar militarizm mağduru oldu'

Vicdani retçi Ercan Aktaş ise, Adana Pozantı Cezaevi'nde çocuklara uygulanan işkencelere işaret ederek, "Bu çocuklar savaşın içine doğdu. Ağır faturalar ödemek zorunda kaldı. Yaşlarından kat kat fazla cezalar aldılar. TMK mağduru oldular. Militarizmin cezaevlerinde, kışlalarda, sokakta nasıl yaşandığına tanık oluyoruz. Tedirginiz" diye konuştu.

Gazeteci İsmail Yıldız vicdani reddini açıkladı

Ardından 20 Aralık 2011 tarihinde "KCK" adı altında içinde DİHA, Özgür Gündem, Azadiya Welat ve Demokratik Modernite Dergisi gibi Kürt basın kurumlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci İsmail Yıldız'ın da vicdani reddi açıklandı. Yıldız'ın toplantıya gönderdiği mektubu başka bir vicdani retçi Yavuz Atan okudu. Yıldız mektubunda, "Kapitalist militarizmin ince ayarlarıyla, kurdukları ordulara dahil edilen yoksul ve yoksun insanlara birbirlerini öldürmeyi mecbur kılan hakim güçler, yarattıkları bu vahşetin en korkunç örneklerinden birini dün olduğu gibi bugün de Kürt coğrafyasında sahnelemektedir. Ben de, en başında annesinin karnında bir bebek olarak, bir tiyatrocu ve gazeteci olarak, bir Kürdistanlı olarak, bir anarşist ve savaş karşıtı olarak, bir antikapitalist ve antimilitarist olarak, kısaca, yeryüzünün bir lanetlisi olarak öldürme makinelerine dönüşmüş ordulardan birinde yer almayı reddediyorum" cümleleriyle vicdani reddini açıkladı.

AİHM'e toplu ret başvuruları yapılacak

Toplantının moderatörü Coşkun Üsterci de, toplantıda önümüzdeki 5 yıla yayılan plan ve etkinlikleri hakkında bilgi veridi. Üsterci, vicdani reddin yasal güvenceye alınması, vicdani ret hareketinin güçlendirilmesi ve Kürt sorununun çözümü ve savaşa karşı yasal alanda ve sokakta çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Planlamaya göre, AİHM'e toplu vicdani ret başvuruları yapılacak. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Türkiye'ye bu konuda baskı yapması için raporlar sunulacak. Bölgede, savaş karşıtı seminerler düzenlenerek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu içinde lobi çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, BM İnsan Hakları Komitesi'nde Türkiye Raporu'nun Ekim 2012'de tartışılacağı kaydedildi.

(DİHA)