Hocalı mitingi hakkında suç duyurusu

DURDE PLATFORMU
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN:

1-) İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
2-) Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe girişimi

SUÇLANANLAR:
1- İdris Naim Şahin (İçişleri Bakanı)
2-) 26.02.2012 Tarihinde Düzenlenen Hocalı Mitingi Tertip Komitesi

 

SUÇ: T.C.K 216. Maddede Düzenlenen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” Suçu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. Maddesinde Tanımlanan Ayrımcılık Suçu
AÇIKLAMA:

1-) 26 Şubat 2012 tarihinde İstanbul Taksim’de, 20 yıl önce Azerbeycan’da meydana gelen ve ‘Hocalı Katliamı” olarak anılan olayları protesto etmek üzere bir miting düzenlenmiştir.
Söz konusu mitingde yapılan konuşmalar ve atılan sloganlar ile taşınan pankartlar, bir halkın acısını anmaktan çok, büyük acı çekmiş bir başka halka ve onun etnik kimliğine saldırı ve aşağılama şeklinde gerçekleşmiştir.

2-) Mitingde taşınan bazı pankartların kamuoyuna fotoğrafları da yansımıştır. Suç unsuru taşıyan pankartlara örnek verecek olursak, ‘Hepiniz Ermenisnizi, Hepiniz Piçsiniz’, ‘Ermenisiniz, katilsiniz, İşgalcisiniz’, ‘Türk’e Kefen Biçenin Ölümü Korkunç olur’ gibi ibareler taşımaktadırlar.

Atılan sloganlar ise şöyledir. ‘Katil Ermeni’, ‘Hrant’ın Piçleri Yıldıramaz Bizleri’, ‘Bozkurt Ogün, Bozkurt Çatlı’….

Görüldüğü üzere söz konusu pankart ve sloganlar, içerikleri itibariyle nefret suçu oluşturmaktadırlar. Ayrıca, söz konusu pankart ve sloganlarda, Türk Ceza Kanununun 216. Maddesinde tanımlanmış ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama’ suçu da işlenmiştir.
Ayrıca, Türkiye’nin altına imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. maddesinde tanımlanan ‘Ayrımcılık’ yasağı da ihlal edilmiştir.

Yakın tarihimizde benzer düşmanlık duyguları sonucunda yaşanan yıkıcılık ve şiddet hafızalarda tazedir. Bu koşullarda, mitingde kalabalık tarafından atılan sloganlar ve pankartların içerdiği intikam, düşmanlık, nefret ve saldırganlık, kalabalığın başyazarı ve kurucusu Hrant Dink’in önünde suikasta uğradığı Agos gazetesine yürüme girişiminde bulunduğuna ilişkin duyumlar, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de yaşayan Ermenilerin kendilerini yakın bir tehlike ve tehdit altında hissetmelerine ve derin bir güvensizlik duygusuna kapılmalarına neden olmuş, bu doğrultuda derneğimize başvurular gelmiştir.

Tüm bu pankart ve sloganlara karşı hiçbir önlem almayan, mitinge çağrı afişlerinde de doğrudan ve ayrım gözetmeksizin tüm Ermenileri ve Ermeni kimliğini hedef alarak buna zemin hazırlayan, gerçekleştiği zaman da bu söylem ve edimleri engellemeyen miting tertip komitesi sorumlu durumdadır.

3-) Mitinge konuşmacı olarak katılanlardan biri de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’dir. Bakanın konuşmasının içeriği bütünüyle ayrımcı ve halkları kin ve düşmanlığa tahrik edici ve Ermeni halkını aşağılayıcı ibareler taşımaktadır.

İdris Naim Şahin konuşmasının bir bölümünde şunları söylemiştir. “20 yıl önce bugün, kan içiciler, katiller, acımasızlar ve merhametsizler, yüreksizler, korkaklar Hocalı’da 603 insanın kanını içtiler’, ” o kan o gün akmıştır, ama hesabı bitmemiştir, Türk milleti yaşadıkça o kanın hesabı yapılacaktır ve sorulacaktır.’

Bu satırlar İdris Naim Şahin’in konuşmasının sadece bir bölümüdür. Konuşmasının tümü benzer ifadelerle doludur. Bu konuşmayla kalabalık bahsi geçen saldırgan ve şiddet dolu sloganları cesaretlendirmiş ve kalabalığı bu sloganları atmaya sevk etmiştir.

Konuşma, birçok etnik ve dinsel kimliği içinde barındıran ve tarihle ilgili çok sorunlu alanları bulunan bir coğrafyanın İç işleri Bakanının yapabileceği bir konuşma değildir.

Söz konusu konuşmayı son derece tehlikeli, taraflı ve ayrımcı bulmaktayız. Bu nedenle söz konusu suç duyurusunun yapılmasına karar vermiş bulunmaktayız.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, söz konusu mitingde atılan sloganlar, taşınan pankartlar ve yapılan konuşmalar nedeniyle miting tertip komitesi, İçişleri Bakanı kimliğiyle mitingde konuşma yapan İdris Naim Şahin hakkında da konuşmasının içeriği nedeniyle T.C.K 216. madde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. maddesi nedeniyle soruşturma başlatılarak dava açılmasını, İnsan Hakları Savunucuları olarak saygıyla talep etmekteyiz.

Şikayetçi:
İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi
Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi

SON SAYI