DSİP Broşürü

BROŞÜRLER
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi; devrimci bir örgütün ve geleceğin sosyalist toplumunun,bugün yaşanan sınıf mücadelelerinin içinde belirginleşen özgürlük ve adalet mücadelelerinin aktif bir parçası olarak inşa edileceğini savunur. Bunun için var olan özgürlük mücadelelerinin katılımcısı olmakla yetinmeyiz, bu mücadeleleri bizzat inşa etmeye, geliştirmeye çalışırız. Üyelerimizin olduğu tüm ilçe ve illerde kapitalist sisteme ve onun dayattığı esnek ve güvencesiz iş koşullarına, sendikasızlaştırmaya karşı işçi sınıfının hakları için mücadele ederiz. Kürt halkının yanında özgürlük mücadelesinde yer alırız.

Soykırıma maruz kalan hakların üzerinde yükselen devlet yapılanmasının teşhiri için mücadele ederiz. Cinsiyetçiliğe karşı, kadınların özgürlüğü için, LGBT bireylerin özgürlüğü için kapitalist sistemden kaynaklanan ahlak anlayışına karşı süren direnişin içinde yer alırız. İklim değişikliğini durdurmak için, nükleer santrallere ve HES’lere karşı, darbecilerin yargılanması için, türcülüğe karşı, milliyetçiliğin ve ırkçılığın her görünümüne karşı her düzeyde antikapitalist direnişin olanaklarını yaratmak için mücadele ederiz.

Milyarlarca insana eğitim, barınmak, giyinmek, “iyi” yaşamak bir lüksmüş gibi anlatılırken küçük bir azınlık gezegenin tüm olanaklarını tüketiyor. Bunun için yoksulluk içinde yaşayan milyarları daha fazla yoksulluğa, daha fazla çalışmaya mahkûm ediyor. En doğal haklarımız lüks değil ve bu dünyada yoksulların doğal haklarına sahip olmasına yetecek kadar zenginlik var! Sömürünün olmadığı özgür bir dünya mümkün ve böyle bir dünya için mücadeleye değer.

Egemen sınıf, zenginliğinin yanı sıra, ideolojisi, gelenekleri, devlet içindeki gücü gibi işçi sınıfını örgütsüz, güçsüz kılan ve kendi özgücünün bilincine varmasını engelleyen birçok araca sahip. Egemen sınıfa karşı verilen mücadele ekonomik, siyasi ve ideolojik bir mücadele olmalıdır. Bu mücadelenin kazanabilmesi politik bilinç ve örgütlülükle, harekete geçmekle mümkün.

DSİP işçi sınıfı adına birilerinin değil ancak işçi sınıfının yani yoksul çoğunluğun kendi eylemiyle bu dünyayı değiştirebileceği ve sosyalist bir toplumu inşa edilebileceğini düşünür. Bu yüzden tüm üyelerimiz işyerlerinde, okullarında, sokaklarda bugünkü özgürlük mücadelelerine güç katmak için örgütlenir ve başka bir dünya için sosyalist fikirleri yaygınlaştırır.

 

Broşürün tamamını indirmek için tıklayınız.