Yeni bir özgürlük ve bolluk toplumuna geçiş, bir dünya işçi devletleri federasyonu ile, dünya çapında işçi iktidarı ile mümkün. Böyle bir toplum yaratmak isteyenlerin önündeki en önemli iş, aşağıdan sosyalizm bayrağını yükseltmek ve sosyalizm ile demokrasinin ayrılmazlığını savunmakdır. Sosyalizmin, demokratik özü ve insanın özgürleşmesi anlatılmalıdır.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi; devrimci bir örgütün ve geleceğin sosyalist toplumunun,bugün yaşanan sınıf mücadelelerinin içinde belirginleşen özgürlük ve adalet mücadelelerinin aktif bir parçası olarak inşa edileceğini savunur. Bunun için var olan özgürlük mücadelelerinin katılımcısı olmakla yetinmeyiz, bu mücadeleleri bizzat inşa etmeye, geliştirmeye çalışırız. Üyelerimizin olduğu tüm ilçe ve illerde kapitalist sisteme ve onun dayattığı esnek ve güvencesiz iş koşullarına, sendikasızlaştırmaya karşı işçi sınıfının hakları için mücadele ederiz. Kürt halkının yanında özgürlük mücadelesinde yer alırız.